FN,Fred i världen

Dalai Lama

Dalai Lama är namnet på den högsta politiska och religiösa ledaren inom den tibetanska buddhismen. Han anses vara en upplyst man som är på väg mot Nirvana, vilket är det slutgiltiga målet för själen enligt buddhismen. Dalai Lama har valt att stanna på jorden för att sprida sin vishet och lära, detta för att hjälpa mänskligheten. När han dör återföds han i en annan kropp och då behöver de tibetanska munkarna leta tills de hittar den nya Dalai Lama. Denne är oftast ett litet barn. När han är funnen väntar många år av tempelskola, innan han kan ta över titeln som Dalai Lama.

Den nuvarande Dalai Laman

Den nuvarande Dalai Laman föddes som Lhamo Döndrub i en fattig landsbygdsfamilj. Han vara endast två år gammal när de tibetanska munkarna utsåg honom till vår tids Dalai Lama. Vid 15 års ålder fick han titeln officiellt och hade då full befogenhet att styra Tibet. Efter det misslyckade upproret mot Kina 1959, flydde han till Indien för att bilda en exilregering i syfte att göra Tibet självständigt. År 2011 sade Dalai Lama upp sin titel, då han ansåg att en sådan ledare ska vara folkvald. Än idag försöker Dalai Lama sprida sitt fredsbudskap i hela världen. Ett exempel på hur det praktiserats utanför Tibet är att tusentals kvinnor marscherade för fred i Israel under två veckors tid år 2016.

Dalai Lamas princip om ickevåld

År 1950 invaderades Tibet av kineserna och när Dalai Lama endast var 15 år gammal blev han betrodd med den svåra uppgiften att leda sitt folk under en mycket orolig tid. Han trodde tidigt på en ickevåldslinje där diplomati är den ända vägen för att göra Tibet självständigt. Han gjorde allt som stod i hans makt för att förhindra ett väpnat uppror. Bland annat åkte han till Peking fyra år efter invasionen för att delta i fredssamtal med Mao Tse-Tung och ett flertal andra kinesiska ledare. Flera gånger har Dalai Lama vädjat till FN vad gäller situationen i Tibet och vid tre tillfällen,1959, 1961 och 1965, har FN uppmanat Kina att respektera tibetanernas mänskliga rättigheter.