Kategori FN

Dalai Lama

Pokhara, Kaski District, Nepal - April 4, 2015: Buddhist monk with a mobile phone taking pictures of Annapurna range, Phokara, Nepal

Dalai Lama är namnet på den högsta politiska och religiösa ledaren inom den tibetanska buddhismen. Han anses vara en upplyst man som är på väg mot Nirvana, vilket är det slutgiltiga målet för själen enligt buddhismen. Dalai Lama har valt att stanna på jorden för att sprida sin vishet och […]

Läs mer

Varför krigar vi?

Varför krigar vi?

Under andra halvan av förra århundradet växte det som vi idag kallar för fredsforskning fram. Mot bakgrund av två världskrig som hade sargat många länder och kostat både oerhörda summor, men framförallt människoliv, så ville man få svaret på vilka mekanismer som leder till krig. Genom denna forskning har vi […]

Läs mer
FN

FN

FN

Förenta nationerna (FN) är en gigantisk världsomspännande organisation. En sammanslutning som grundades 24 oktober 1945. Idag ingår 193 medlemsstater. Så man kan säga att nästintill alla världens länder är medlemmar. Medlemskap är öppet för alla erkända stater som vill arbeta för fred i enlighet med FN-stadgan. Staterna ska dessutom acceptera […]

Läs mer