FN

FN

Förenta nationerna (FN) är en gigantisk världsomspännande organisation. En sammanslutning som grundades 24 oktober 1945. Idag ingår 193 medlemsstater. Så man kan säga att nästintill alla världens länder är medlemmar. Medlemskap är öppet för alla erkända stater som vill arbeta för fred i enlighet med FN-stadgan. Staterna ska dessutom acceptera de åligganden som FN-stadgan föreskriver och de ska vara kapabla att uppfylla dessa åtaganden.

Beslutande organ är generalförsamlingen som avkunnar beslut om medlemskap på säkerhetsrådets rekommendationer.

 

Var finns FN
FN:s högkvarter ligger i New York, men organisationen har även viktiga organ förlagda till orter som Genève, Haag, Wien, Nairobi, Rom, Addis Abeba, Montréal, Köpenhamn, Bonn med flera.

 

FN: s organisation
Förenta nationernas organisation är uppbyggd av olika underorganisationer. Dessutom förfogar man över fonder, program, flera andra underorganisationer som tillsammans kallas FN-systemet. Förenta Nationernas arbete övervakas av sex huvudorgan, till de mest kända hör Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. De övriga fyra organen är Ekonomiska och sociala rådet, Förvaltarskapsrådet, Sekretariatet och Internationella domstolen.

Huvudorganen har i sin tur allt från egna underorgan, självständiga organisationer, operativa program, fackorgan, kommissioner, utskott till tillfälliga organ knutna till sig.FN 1

 

FN i Sverige
FN har även en relativt stor organisation i Sverige kallad för Svenska FN-förbundet. I Svenska FN-förbundet finns flera tusen individuella medlemmar vilka är organiserade i över 110 lokala FN-föreningar över landet. Därtill har Svenska FN-förbundet även en funktion som paraplyorganisation över de mer än 90 svenska riksorganisationer som är anslutna till förbundet.

Till en stor del arbetar Svenska FN-förbundet med att bedriva insamlingsarbete i form av olika kampanjer för att dra in pengar till FN:s och FN-förbundets fältarbeten.

Det handlar allt från att stödja minröjning, att arbeta för flickors rättigheter och andra projekt som att tillhandahålla gratis skolmat i fattiga länder och många fler.

Vidare driver man särskilda kampanjer och insamlingar i samband med katastrofer.

 

Historia
Det var den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt, som myntade namnet under andra världskriget.

FN grundades som en efterträdare till Nationernas förbund. Representanter för 50 stater samlades 1945 i San Francisco. Organisationens första formella nytta var den deklaration, Atlantdeklarationen, som 1 januari 1942 förband alla allierade stater att inte ingå en separatfred med de så kallade Axelmakterna.

Namnet kom senare att övertas av det FN andra världskrigets segermakter grundade.

 

FN-dagen
FN-dagen firas den 24 oktober sedan 1948 till minne av att FN-stadgan ratificerades just den 24 oktober – år 1945. FN-dagen är en dag för möten, diskussioner och utställningar med olika teman för samverkan mellan världens folk.

Taggar: