Inlägg taggade med "Ledare"

Varför krigar vi?

Varför krigar vi?

Under andra halvan av förra århundradet växte det som vi idag kallar för fredsforskning fram. Mot bakgrund av två världskrig som hade sargat många länder och kostat både oerhörda summor, men framförallt människoliv, så ville man få svaret på vilka mekanismer som leder till krig. Genom denna forskning har vi […]

Läs mer