FN,Fred i världen

Varför krigar vi?

Under andra halvan av förra århundradet växte det som vi idag kallar för fredsforskning fram. Mot bakgrund av två världskrig som hade sargat många länder och kostat både oerhörda summor, men framförallt människoliv, så ville man få svaret på vilka mekanismer som leder till krig. Genom denna forskning har vi fått reda på vilka faktorer i ett samhälle som är viktiga för att behålla fred, och i viss mån hur vi uppnår den, men trots detta så är krig fortfarande en realitet i världen än idag.

 

Naturresurser
Under markytan lurar i regel saker som är användbara för människan och mänskligheten i stort. Ibland är dessa fyndigheter mer dyrbara än annars, till exempel kan det ibland röra sig om åtråvärda ädelmetaller som silver eller guld. Andra gånger är det mineraler som diamant eller kobolt. Hursomhelst så har landområden med värdefullt innehåll visat sig vara en vanlig orsak till konflikt.

 

Religion och andra motsättningar
Idag vet vi att en viss religiös övertygelse i många fall är något som ett samhälle eller en grupp ser som skäl nog att attackera en annan grupp. Religion är i denna mening en risk, och något som i många moderna exempel är en direkt anledning till krig, som Israel och konflikten med Palestina, men också kriget i Syrien. Krig till följd av religiösa motsättningar har lett till att många söker asyl i Sverige. Det höga trycket från asylsökande har gjort att man i perioder omvandlat nedlagda skolor eller vanliga hotell som hotellsmögen.se, till temporära förläggningar.Varför krigar vi 1

 

Var ska man dra gränsen?
Även om konflikten med Israel och Palestina ofta kan sortera under politiska konflikter så är denna typ av krig, alltså konflikter som rör bråk om var gränsen för det egna landet går, den allra vanligaste i våra dagar. Som exempel på den här typen av konflikt kan nämnas de kortvariga krigen mellan England och Argentina, vilket orsakades av att man inte kommit överens om en viss och viktig gräns.

 

Med mössan i handen
När krutröken hade lag sig efter det första världskriget så hade en önskan infunnit sig hos världens ledare att åstadkomma fred i hela världen. Det skulle ändå dröja ända till efter det andra världskriget då man äntligen hade formulerat dessa önskningar tillräckligt tydligt för att nedteckna dem i Förenta Nationernas fördrag om de mänskliga rättigheterna. Dessa krav har, hur välmenande de än må vara, har visat sig svåra att efterleva.

Taggar: