Fred i världen

Fredens ledare

Det goda ledarskapet handlar om ett ansvarsfullt, medvetet och insiktsfullt förhållningssätt till sig själv och till sina medmänniskor. Till de personer som utmärkt sig som goda ledare hör Raoul Wallenberg och Nelson Mandela och Moder Teresa.

 

Raoul Wallenberg
Raoul Gustaf Wallenberg föddes den 4 augusti 1912 på Lidingö och dog i Moskva sannolikt den
17 juli 1947. Även om Raoul Wallenberg var utbildad till arkitekt och att han arbetade som internationell affärsman är det framförallt hans insatser som diplomat under det andra världskriget som är de som gör honom till en minnesvärd god ledare.

I egenskap av Sveriges särskilda sändebud i Budapest, utfärdade Wallenberg skyddspass under perioden juli och december 1944 och därmed kom han att skydda de judar som uppehöll sig i byggnader som betecknades som svenskt territorium. På så sätt kom han att rädda tiotusentals till omkring hundratusen judar undan förintelse. Under Röda arméns belägring av Budapest greps Wallenberg av sovjetmyndigheter den 17 januari 1945, då misstänkt för spionage, därefter försvann han. Wallenberg lär ha dött den 17 juli 1947, då han var fängslad i Lubjanka, i Moskva, Ryssland. Motiven bakom Wallenbergs arrestering, omständigheterna kring hans död och hans eventuella band till USA:s underrättelsetjänst är alltjämt fördolt och fortfarande föremål för fortsatta spekulationer.Fredens ledare  1

 

Moder Teresa
Moder Teresa, Teresa av Calcutta, föddes som Anjezë Gonxhe Bojaxhiu 26 augusti 1910 i Skopje, Makedonien, död 5 september 1997.

1979 fick hon Nobels fredspris för sina insatser för de fattiga i Indien. Moder Teresas nunneorden, Missionaries of Charity fanns då hon dog på 610 platser i 123 länder. Det inkluderad bland annat vårdhem och boenden för personer med HIV/AIDS, spetälska och tuberkulos. Man hade även soppkök, barn- och familjerådgivningsprogram, barnhem och skolor.

Hon kritiserades för att de människor som kom till Missionaries of Charity möttes av dålig hygien, undermålig mat, en uppenbar brist på omvårdnad, det saknades medicinsk personal och läkemedel. Detta trots att donationer om hundratals miljoner dollar inkommit till hennes välgörenhetsstiftelse.  Moder Teresa mötte kritiken genom att uttrycka att ”Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus”. Moder Teresa blev saligförklarad av påven Johannes Paulus II den 19 oktober 2003.

 

Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela, föddes den 18 juli 1918 i Mvezo dåvarande Kapprovinsen. Han gick bort 5 december 2013, sörjd och saknad över hela världen.

Mandela var Sydafrikas förste president som valts i demokratiska val. Hela befolkningen hade rösträtt. Han var advokat, politiker och statsman. Under åren 1004 till 1999 var han Sydafrikas president. Han var känd för att företräda den fredliga kampen mot apartheid. Dock blev han involverad i den beväpnade motståndsrörelsen, varför han kom att sitta i fängelse under 27 år. Mandela var en viktig symbol för kampen mot apartheid, både inom och utanför Sydafrika.

 

Fred
Fred börjar i vardagen. Bra ledarskap på arbetsplatser kan leda till ett så fridsamt samhälle som möjligt. Denna aktör erbjuder coachade ledarskap på arbetsplatser.

Taggar: