Inlägg taggade med "Konflikter"

Varför krigar vi?

Varför krigar vi?

Under andra halvan av förra århundradet växte det som vi idag kallar för fredsforskning fram. Mot bakgrund av två världskrig som hade sargat många länder och kostat både oerhörda summor, men framförallt människoliv, så ville man få svaret på vilka mekanismer som leder till krig. Genom denna forskning har vi […]

Läs mer

Fred

Fred

Kort och gott skulle man kunna säga att fred är motsatsen till krig. Det är ett tillstånd av harmoni, fritt från konflikter och även fritt från rädsla för våld. Ordet fred används också för att beskriva att en internationell konflikt avslutats. Termen fred används även i samband med inre konflikter […]

Läs mer