Fred i världen

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi räknas till en av de största fredskämparna i modern tid. Han blev känd som en förespråkare för en icke-våldsam ideologi, vilket gjorde honom till en radikal politisk ledare som vann stor berömmelse under sitt liv. Efter hans död har hans värderingar och livsöde levt vidare och han räknas idag till en av de största ledarna i historien. Ändå höll han aldrig någon statsmannapost och han grundade aldrig något parti. Istället var det genom sin aktivism för fred som han lyckades entusiasmera tusentals människor som följde i hans fotspår.

Ghandi föddes i det som då var Brittiska Imperiet – dagens Indien – 1869. Han insåg tidigt att våld kunde ha förödande effekter, vilket han inte minst fick uppleva på nära håll när kolonialismen ännu hade sitt grepp om det indiska samhället. I mitten av 1800-talet var inte bara kastsystemet ännu mycket närvarande, vilket hade stora konsekvenser för bristen av jämlikhet i samhället. Det fanns också en hierarki som satte de styrande britterna över folket, vilket gjorde att det regelbundet blev stora protester över landet.Mahatma Ghandi 2

Ghandi valde från början juristyrket som karriärsval. Han åkte till London för att utbilda sig och blev snart klar med sin utbildning. Det var tydligt från början att Ghandi hade ypperliga förutsättningar för studier eftersom han var en intelligent och disciplinerad ung man och han imponerade stort på sina studiekamrater med sin flitighet. Hans första jobb efter att utbildningen var avklarad var också inom juristbranschen. Som 24-åring fick han nämligen chansen att arbeta i Sydafrika där han blev anställd vid ett företag som lät honom företräda indier boende i Sydafrika i olika tvister.

Ghandi blev kvar i Sydafrika i över 20 år och det var där som han formulerade många av sina senare så kända politiska åsikter. Vid sekelskiftet var även Sydafrika en turbulent stat som bevittnade mycket elände och social misär. Ghandi blev snabbt en förespråkare för enighet och han menade att det enda sättet att lösa konflikter var att förespråka fred. När Ghandi väl återvände till Indien gjorde han det med sina värderingar som fundament och han blev snabbt ett känt namn i hemlandet. Idag är han så känd att hans namn kan ses i kulturella fenomen som filmer, böcker och spel.