Fred i världen

Martin Luther King

Martin Luther King har gått till historien som en av USA:s främsta medborgarrättskämpar. King förespråkade fredliga metoder och kämpade för att avsluta rasdiskriminering och rassegregering i samhället. I sitt berömda tal ”I have a dream” förklarade King hur han drömde om ett USA där alla människor, oavsett hudfärg, var jämlika. När King var verksam var de amerikanska sydstaterna rassegregerade. Svarta och vita fick till exempel inte använda samma toaletter eller gå i samma skolor. De svarta behandlades som en andra klassens medborgare. Tack vare King och hans medborgarrättsrörelse förändrades situationen.

King förespråkade fredligt motstånd

Martin Luther King föddes år 1929 i Atlanta i delstaten Georgia. Både hans far och farfar var baptistpastorer och kyrkan spelade en viktig roll i familjens liv. Även i våra dagar arbetar många kyrkor för fred och förståelse. Svenska kyrkan har länge varit engagerad i fredsarbete i Mellanöstern och Karlstads kyrkklockor ringer för fred i Syrien och för syriens folk. Som barn fick Martin Luther King uppleva rassegregationen på nära håll. Han fick till exempel inte leka med vita pojkar. King utbildade sig på universitet och doktorerade i teologi. 1957 deltog han i grundandet av en medborgarrättsrörelse som kämpade mot rasism och för alla medborgares lika rättigheter. King var en skicklig talare och han talade alltid för fredliga demonstrationer.

Skotten i Memphis

Martin Luther Kings aktivism gjorde att han fick många fiender bland folk som inte delade hans åsikter. Det hela drevs till sin spets den fjärde april 1968. King befann sig i Memphis i Tennessee för att anordna en demonstration. När han stod på sin hotellbalkong tillsammans med några av sina medarbetare sköts han till döds av en man som hette James Earl Ray. Efter mordet utbröt det omfattande demonstrationer och kravaller i flera amerikanska städer och nationalgardestrupper fick sättas in för att upprätthålla ordningen. I USA uppmärksammas minnet av Martin Luther King och hans livsverk varje år på Martin Luther King-dagen som infaller den tredje måndagen i januari.