Washington DC, USA - March 28, 2012: Martin Luther King, Jr. Memorial. It is located in West Potomac Park in Washington, D.C., southwest of the National Mall.  Sculptor: Lei Yixin. Material: Granite. Opening date: October 16, 2011. Tourists are walking around and enjoying the monument.
Fred i världen

Martin Luther King

Martin Luther King har gått till historien som en av USA:s främsta medborgarrättskämpar. King förespråkade fredliga metoder och kämpade för att avsluta rasdiskriminering och rassegregering i samhället. I sitt berömda tal ”I have a dream” förklarade King hur han drömde om ett USA där alla människor, oavsett hudfärg, var jämlika. […]

Pokhara, Kaski District, Nepal - April 4, 2015: Buddhist monk with a mobile phone taking pictures of Annapurna range, Phokara, Nepal
FN,Fred i världen

Dalai Lama

Dalai Lama är namnet på den högsta politiska och religiösa ledaren inom den tibetanska buddhismen. Han anses vara en upplyst man som är på väg mot Nirvana, vilket är det slutgiltiga målet för själen enligt buddhismen. Dalai Lama har valt att stanna på jorden för att sprida sin vishet och […]

EU:s historia
Fred i världen

EU:s historia

Efter andra världskriget fanns det en gemensam önskan i Europa om att förhindra att ett liknande krig någonsin skulle ske igen. För att bevara freden i Europa bildade man Europeiska kol- och stålgemenskapen på initiativ av fransmannen Jean Monnet och Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman. Schuman lade fram förslaget till […]

Varför krigar vi?
FN,Fred i världen

Varför krigar vi?

Under andra halvan av förra århundradet växte det som vi idag kallar för fredsforskning fram. Mot bakgrund av två världskrig som hade sargat många länder och kostat både oerhörda summor, men framförallt människoliv, så ville man få svaret på vilka mekanismer som leder till krig. Genom denna forskning har vi […]

FN
FN

FN

Förenta nationerna (FN) är en gigantisk världsomspännande organisation. En sammanslutning som grundades 24 oktober 1945. Idag ingår 193 medlemsstater. Så man kan säga att nästintill alla världens länder är medlemmar. Medlemskap är öppet för alla erkända stater som vill arbeta för fred i enlighet med FN-stadgan. Staterna ska dessutom acceptera […]

Fred

Fred

Kort och gott skulle man kunna säga att fred är motsatsen till krig. Det är ett tillstånd av harmoni, fritt från konflikter och även fritt från rädsla för våld. Ordet fred används också för att beskriva att en internationell konflikt avslutats. Termen fred används även i samband med inre konflikter […]

Läs mer

Fredens ledare

Fredens ledare

Det goda ledarskapet handlar om ett ansvarsfullt, medvetet och insiktsfullt förhållningssätt till sig själv och till sina medmänniskor. Till de personer som utmärkt sig som goda ledare hör Raoul Wallenberg och Nelson Mandela och Moder Teresa.   Raoul Wallenberg Raoul Gustaf Wallenberg föddes den 4 augusti 1912 på Lidingö och […]

Läs mer

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi räknas till en av de största fredskämparna i modern tid. Han blev känd som en förespråkare för en icke-våldsam ideologi, vilket gjorde honom till en radikal politisk ledare som vann stor berömmelse under sitt liv. Efter hans död har hans värderingar och livsöde levt vidare och han räknas […]

Läs mer